>>Typecursus Kinderen

Een cursus Typen voor kinderen van ongeveer 9 tot 12 jaar.

Typecursus voor KinderenEr wordt gebruik gemaakt van een speciaal instructie/computerprogramma TYPEWORLD KIDS, dat alle facetten van het 10-vinger­systeem blind behandeld. Omdat TYPEWORLD KIDS een online typecursus is, kan er zowel op les als thuis geoefend worden. TYPEWORLD KIDS werkt in een Flash-omgeving en kan daardoor zowel op een PC als op een Mac gebruikt worden.

Op de les wordt vooral gelet op houding (rechtop zitten), correcte vingerplaatsing, gelijkmatig typen en dergelijke. Alleen dan wordt de juiste basishouding aangeleerd zodat het risico op bijvoorbeeld RSI wordt verkleind. Iedere leerling wordt individueel begeleid door de docent, zodat de leerling in zijn/haar eigen tempo werkt.

Voor leerlingen met woordbeeldproblemen (dyslexie) kan een cursus typen stimulerend werken.

De resultaten van de leerling worden gevolgd via Internet. De leerlingen ontvangen daarvoor een inlogcode. Zo kunnen de leerlingen nauwkeuriger gevolgd worden. Ook is het mogelijk voor de leerling als voor de docent om berichten te versturen naar de leerling en de ouders. Huiswerk ca. 1,½ uur per week.

Diploma of Certificaat

Bij minimaal 100 aanslagen per minuut kan ook deelgenomen worden aan een officieel examen Computertypen wat wordt afgenomen door de VSLM (voor meer informatie zie www.diplomacomputertypen.nl). Wanneer dit niveau nog niet bereikt is en men toch examen wil doen, kunnen er aanvullende lessen bijgekocht worden.

Wil men niet aan het examen meedoen maar is wel de gehele cursus doorlopen dan ontvangt men een TypeWorld-certificaat (gratis).

Informatie aanvragen

Lestijden zie lesrooster  
Cursusduur 15 lessen van 60 minuten  
Cursusgeld € 175,00 inclusief programmacode en lesmateriaal  
Aanvang Wekelijks in overleg