>Typecursus

Goede Typevaardigheid belangrijk!

Wie een computer gebruikt, gebruikt het toetsenbord. Dat varieert van een mailtje schrijven tot een rapport maken. Maar ook bij betrekkelijk eenvoudige handelingen zoals het intypen van zoekwoorden, internetadressen, invulformulieren, chatgesprekken of het vermelden van informatie op social media is het toetsenbord meestal nodig. Hierbij is een goede toetsenbordvaardigheid van groot belang.

Kinderen, Jongeren en Volwassenen brengen gemiddeld een paar uur per dag achter de computer door. Een cursus blindtypen past daarom in het pakket computervaardigheden dat iedereen van deze tijd zou moeten beheersen.

Voordelen van blind Typen:

  • Door het blind typen kunnen de letters snel gevonden worden van het toetsenbord en dit bevordert de snelheid van het met de computer werken.
  • De ervaring leert ons dat kinderen en jongeren die met tien vingers en blind typen, beter zijn in het beantwoorden van vragen op computer. Ze hebben veel voordeel van een goede toetsenbordvaardigheid en efficiënt computergebruik wanneer ze, naar het voortgezet onderwijs gaan.
  • Een goede typevaardigheid heeft positieve effecten op de arbeidsproductiviteit. Door blind te kunnen typen is enorme tijdswinst te behalen.
  • Daarnaast verbeterd het ook de lichaamshouding en dus een sterk verminderde kans op klachten als RSI, vermoeidheid, concentratieproblemen of nekklachten.

Onder begeleiding leren Typen

Een goede persoonlijke begeleiding is van groot belang. Kinderen, jongeren en volwassenen die wekelijks een typeles volgen behalen betere resultaten. De docent corrigeert de houding tijdens het typen, let op de juiste vingerzetting en zorgt ervoor dat de leerling tijdens het typen naar het beeldscherm blijft kijken en niet spiekt naar de handen op het toetsenbord. Leerlingen die begeleid worden, ronden een typecursus vaker met een diploma af dan leerlingen die onbegeleid een typecursus volgen.

Het aanleren van een goede typevaardigheid vraagt van de leerling tijd (gemiddeld 15 weken) en doorzettingsvermogen. Daarbij is een goede begeleiding die zorgt voor motivatie en controle onmisbaar!