>Privacy

Privacyverklaring

Dit is de privacyverklaring van Opleidingsinstituut Joke van Loon gevestigd te Huizen K.v.K. Hilversum 32045218. Opleidingsinstituut Joke van Loon respecteert conform de Algemene Verordening Gegevensbescherming de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u verschaft vertrouwelijk en zorgvuldig wordt behandeld.

Persoonsgegevens van klanten en relaties

Voor een goede dienstverlening verwerkt Opleidingsinstituut Joke van Loon uw persoonsgegevens.

Opleidingsinstituut Joke van Loon heeft uw gegevens nodig bij een bestelling, aanmelding, om uw vraag te kunnen beantwoorden, voor het afsluiten van een overeenkomst, voor het toesturen van een nieuwsbrief of in algemene zin om u beter van dienst te kunnen zijn.

Uw gegevens worden opgenomen in het Leerling Management Systeem van TypeWorld, in een Microsoft Access databasebestand en (gedeeltelijk en alleen wanneer noodzakelijk) gedeeld met TypeWorld en de VSLM. De gegevens die wij van u nodig hebben zijn uw contactgegevens (postadres, e-mailadres en telefoonnummer) en informatie over de aangemelde leerlingen/cursisten namelijk: naam, leeftijd, behaalde resultaten en eventueel andere relevante informatie tijdens de cursus ten behoeve van de cursus.

Als u een bestelling bij ons doet, worden uw gegevens uiteraard ook opgeslagen. Het betreffen dan de contactgegevens, factuurgegevens, gegevens over betalingen en bestelde producten.

Persoonsgegevens in het administratieve systeem hebben een wettelijke bewaartermijn van zeven jaar. Deze termijn hanteert Opleidingsinstituut Joke van Loon  voor het relatiemanagement systeem.

U kunt op ieder gewenst moment uw gegevens opvragen, laten corrigeren of laten verwijderen uit de bestanden van Opleidingsinstituut Joke van Loon. Neem hiervoor contact op via het emailadres: info@jokevanloon.nl of schriftelijk via: Damwand 182, 1274 PJ Huizen.

Klachten

Op de website van de autoriteit persoonsgegevens vindt u aanwijzingen wanneer en hoe u een klacht kunt indienen over het gebruik van uw persoonsgegevens. Klik hier voor een rechtstreekse link.

Beveiligingsmaatregelen

De gegevens die u aan Opleidingsinstituut Joke van Loon verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen Opleidingsinstituut Joke van Loon handhaaft te allen tijde bij de verwerking van persoonsgegevens een beveiligingsniveau dat gezien de stand van de techniek voldoende is om ongeoorloofde toegang tot, aanpassing, openbaarmaking of verlies van persoonsgegevens te voorkomen.

Aanpassen privacy statement

Wij behouden ons het recht voor dit privacy statement aan te passen. Wijzigingen zullen op de website worden gepubliceerd. Opleidingsinstituut Joke van Loon adviseert u dan ook regelmatig op deze pagina te kijken of er aanpassingen zijn doorgevoerd. De huidige Privacyverklaring is bijgewerkt mei 2018