Cursus Online Samenwerken

De cursist wordt met deze module voorbereid op ‘het nieuwe werken’. Werken vanaf elke locatie, via pc, tablet of telefoon. Daarbij komen begrippen als Cloud computing, ELO, blog en wiki aan bod. Ook de risico’s van online samenwerken worden belicht, hoe beveilig je privacygevoelige gegevens?

De cursist gaat zelf aan de slag met onder andere onlinebestandsopslag, het aanmaken en delen van bestanden in de Cloud, het delen van agenda’s en het inplannen van online vergaderingen.

Basiscursus Online Samenwerken

De volgende leerdoelen worden daarin behandeld: Wat is online samenwerken; Wat heb je nodig voor online samenwerking? Kennis maken met de cloudapplicaties OneDrive en Google Drive; Bestanden online aanmaken, bewerken en delen; Agenda’s en online vergaderingen; Online vergaderen via Skype en Google Hangouts; Afspraken maken in een online agenda Google Drive etc.

Informatie aanvragen

 

Lestijden zie lesrooster  
Cursusduur 8 lessen van 90 minuten  
Cursusgeld € 205,00 inclusief programmacode en lesmateriaal  
  € 125,00 inclusief programmacode en begeleiding via internet.